Wanneer het onduidelijk is op welke wijze luchtstromen kunnen worden gehanteerd of worden beïnvloed ontstaan er problemen met overtollig vocht en aangroei van schimmel. Maar ook fysieke klachten aan luchtwegen en zelfs hoofdpijn kunnen een gevolg zijn van problemen met ventilatie.

Vanuit de nieuwbouw zijn veelal voorzieningen getroffen waarmee op de juiste wijze de lucht binnenshuis in balans is terwijl bij oudere woningen voorzieningen ontbreken of tijdens renovaties onjuist zijn toegepast.

Het sleutelwoord om overlast van overtollig vocht te voorkomen is LUCHTBALANS!

Zodra de luchtbalans binnen uw woonhuis ontregeld of verstoord is ontstaan er verhoogde concentraties waterdamp welke neerslaan tegen relatief koelere oppervlaktes. Na condensatie van de overtollige waterdamp trekt het vocht in materialen zoals behang, kalkpleister, hout, karton en andere organische materialen. Bij het ontstaan van vochtverzadigingen is er vervolgens een voedingsbodem voor de aanleg van schimmel. De aangroei van schimmel kan schadelijk zijn voor de gezondheid en zullen er nare geuren worden ervaren.

Helaas ontstaat er altijd wel overlast van overtollig vocht en plaatselijke aangroei van schimmel wanneer de luchtbalans is verstoord, de verhouding tussen afzuiging en toevoeging van verse lucht onjuist is of dat de combinatie tussen luchtstromen en verwarming uit balans zijn. Er bestaan helaas ook situaties waarbij wordt gesproken over negatief “bewonersgedrag” terwijl de voorzieningen voor het juiste gedrag ontbreken. Passende ventilatievoorzieningen in combinatie met aansluitende informatie over het hanteren en regelen zijn een must voor de juiste vochthuishouding binnen uw woonhuis ter voorkoming van vochtoverlast en aangroei van schadelijke schimmels.

Mocht er binnen uw woonhuis vermeende vochtoverlast zijn door een ontregelde luchtbalans is het raadzaam een inspectie te laten uitvoeren met als doel vast te stellen waardoor de luchtstromen niet in balans zijn. Voortvloeiend uit de gehouden inspectie kunnen dan maatgericht aanpassingen, voorzieningen en of instructies adviseren met als doel te zorgen voor weer een leefbare luchtbalans.

Ervaart u problemen met ventilatie? Een onjuiste luchtbalans waardoor er sprake is van overtollig vocht, schimmel, nare geuren, fysieke klachten, gevoel van onbehagen of zelfs hogere stookkosten?

Wij geven u graag ventilatie advies op maat, ook in regio Utrecht!

Informeer naar de mogelijkheden bij CMG Vochtinspecties en klik hier.