Onderhoud plegen aan gemetselde gevels, is ook een onderdeel van onze competentie. Denk aan het vervangen van voegwerk, herstel van scheurvorming en aanbrengen van voegvullingen, maar ook isolerende en vochtwerende maatregelen treffen.

Problemen met vocht

Sommige eenvoudige gevelbehandelingen kunnen zorgen voor een jaren lange bescherming tegen binnendringend vocht en resulteren in besparing op stookkosten. Een slimme en voordelige aanpak is het energetisch renoveren van uw buitenschil, maximaal rendement tegen relatief lage renovatie kosten. In veel gevallen wordt vochtoverlast binnen uw woning veroorzaakt door slijtage van het buiten gevelmetselwerk, dat blijkt vaak na uitgevoerde inspecties. De oorzaak van vochttransport is veelal natuurlijke slijtage van het voegwerk en of de steen oppervlakte. Wanneer vocht kan binnendringen en niet meer tijdig kan uitdampen ontstaan er binnen de woning vochtproblemen. Overtollig vocht heeft een negatieve invloed op het binnenmilieu, vochtige ondergronden zijn een voedingsbodem voor schimmelgroei wat uiteindelijk schadelijk is voor uw gezondheid. Behoudens slijtage kunnen vochtproblemen ook ontstaan door foutief onderhoud.

Vochtige gevel droogmaken?

Laat u door ons adviseren en maak een afspraak. Klik hier