Al vanaf de oplevering ervaarde de eigenaren overlast van water direct na hevige en/of langdurige periodes van regenval, stromen de kruipruimtes vol tot onaanvaardbare niveaus. Ook de achtertuinen komen al snel onder water te staan bij normale periodes van regenval. Het bijzondere van dit project is dat voorafgaand aan de bouw voorzieningen zijn getroffen voor natuurlijke afwatering, een afwateringssysteem met z.g.n. Wadi's (Water Afvoer Drainage Infiltratie). Echter in de praktijk blijkt dit systeem niet te werken waardoor overlast van water en zelfs technische schade aan, in de achtertuinen, gelegen houten bergingen.

Al vanaf de oplevering zijn de eigenaren bezig om tot een oplossing te komen dit helaas tot op heden nog zonder resultaat. De partijen binnen het hele bouwproces hebben nog niet de handen ineen kunnen slaan voor een passende oplossing.

Om tot een uiteindelijke oplossing te komen hebben wij een collectieve inspectie uitgevoerd en in kaart gebracht binnen welke woonblokken structureel wateroverlast wordt ervaren en wat daarvan de oorzaak is. Op basis van de vastgestelde oorzaak hebben wij geadviseerd om wateroverlast te beperken of zelfs geheel tegen te gaan door het treffen van een aantal maatregelen. Om de maatregelen gedaan te krijgen zal onze rapportage worden ingebracht met als doel partijen tot elkaar te laten komen en de huiseigenaren uiteindelijk een woning te hebben opgeleverd welke voldoen aan de normale eisen tegen wateroverlast.

Ervaart u wateroverlast in uw woonomgeving?

Raadpleeg CMG Vochtinspecties en klik hier.