Tijdens de gehouden inspectie constateren wij binnen de slaapkamers plaatselijk vochtplekken aan de oppervlakte van de voorzetwanden. De binnenzijde van de buitengevels zijn bekleed met gipsplaatvoorzetwanden met als oorspronkelijk doel vochtdoorslag en warmteverlies te beperken. Plaatselijk waren nog sporen zichtbaar van schimmelaangroei.

De ervaren vochtoverlast binnen de slaapkamers werd direct veroorzaakt door het ontbreken van voorzieningen voor doorgaande flauwe ventilatie. Het pand is in het verleden gebouwd binnen een bepaalde balans waarbij overtollig vocht langs kieren en randen kon uitdampen en overtollige waterdamp condenseerde tegen het oorspronkelijk enkelglas.

Om de ervaren vochtproblematiek te verminderen en zelfs geheel te voorkomen zijn ventilerende maatregelen toegepast. De slaapkamers zijn inmiddels voorzien van bedienbare roosters welke direct door de gevelmuren zijn ingebracht. De voorzetwanden zijn binnen het hele appartement voorzien van beluchtings-ogen met als belangrijk doel te zorgen voor luchtbeweging achter de voorzetwanden. Met het totale pakket van getroffen maatregelen is de bouwfysische balans voor dit appartement weer optimaal en leefbaar voor de bewoners.

Wenst u ook ventileren maatregelen binnen uw woonhuis?

Raadpleeg CMG Vochtinspecties en klik hier.