Tijdens de gehouden inspectie constateren wij op de zolderetage zichtbare overlast van pissebedden. Overlast van pissebedden op de zolder etage wordt direct veroorzaakt door hogere vochtconcentraties. Vochtconcentraties zijn in deze situatie een gevolg van verkeerde ventilatie.

Ook de spouwmuurconstructie bevat teveel vocht wat niet alleen ongedierte binnen de woning kan veroorzaken maar ook isolatieverlies zodat de eigenaar / bewoner geconfronteerd wordt met onnodig hogere energiekosten. De spouwmuur is weliswaar gevuld met isolatiemateriaal, deze heeft geen waarde wanneer de gehele muurconstructie vocht bevat.

Onder de begane grondvloer is plaatselijk de kruipruimte verzakt. Door de verzakking zit er plaatselijk lucht onder de funderingsbalk en ligt de oppervlakte van de kruipruimtebodem dichter of soms boven het grondwaterniveau.

Overlast van muffe geuren is vaak een gevolg van het ontbreken van beluchting, een te vochtige of te natte kruipruimte en in aangrenzende bergruimtes kunnen nare geuren ontstaan bij opslag van organische materialen zoals hout en karton.

Heeft u last van ongedierte, muffe geuren, onnodig energieverlies?
Geef overtollig vocht geen kans!

Raadpleeg CMG Vochtinspecties en klik hier.