Tijdens de gehouden inspectie constateren wij zichtbare schade aan de afwerking van de opgaande muren binnen de technische ruimte/wasruimte en de slaapkamer. De schade is zichtbaar in de vorm van bruingele verkleuringen en aangroei van schimmel. Tijdens een gehouden vochtmeting binnen de massa van de muurdelen blijkt alleen plaatselijk achter het toilet en deel de zijmuur van de badkamer in lichte mate door vocht te zijn verzadigd. De overige muurdelen binnen de slaapkamer en de technische ruimte bevat nauwelijks vocht.

Het appartement is op de hoek gelegen waarvan de kopgevel, aan de onderzijde door weersinvloeden is versleten. De onderzijde van het buitenmetselwerk bevat geen gewenste openstootvoegen, vertoont aangroei van mossen en algen, een signaal dat de buitenmuur permanent door vocht is verzadigd.

De heden nog ervaren vochtproblematiek wordt direct veroorzaakt door de lekkage vanuit de aansluiting van het waterreservoir van het toilet. Door de gestage lekkage nemen de gips gebonden muren het vocht op en blijft het vocht binnen de massa van muren zitten en veroorzaakt vervolgens gevolgschade in de vorm van verkleuringen en aangroei van schimmel.

Er is tevens sprake van enig vocht binnen de omgeving van de spouwbodem door slijtage van de buitengeveloppervlakte van de kopgevel. Niet direct zichtbaar is onnodig energieverlies door de sterk verminderde isolatieweerstandswaarde van de kopgevel. Overtollig vocht ontstaat in de luchtspouw door het ontbreken van plaatselijke open stootvoegen.

Vocht of schimmeloverlast en is de feitelijke oorzaak onbekend?

Raadpleeg CMG Vochtinspecties en klik hier.