Het monumentale pand is in gebruik als kantoor, daar de kelderruimte tevens het onderkomen is van de dataserver en archief, is overtollig vocht binnen deze ruimte ongewenst. Zonder het treffen van maatregelen zullen belangrijke archiefstukken aangetast raken en zelfs onbruikbaar worden. Met een gedegen plan van aanpak voorafgaand aan de specialistische maatregelen hebben wij een duidelijk advies op maat geleverd waarmee overtollig vocht binnen deze kelderruimte geheel wordt voorkomen. Binnen deze ruimte zijn muurdelen behandeld met een drukvast vochtscherm en is de ventilatie verbeterd.

Vochtoverlast en/of herstel vochtschade in uw kelder?

Schakel CMG Vochtinspecties in en klik hier.