Zoals bijvoorbeeld:

  • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
  • Opmaken van meerjaren onderhoudsbegrotingen
  • Uitbesteden van regieopdrachten
  • (on)Bekendheid met allerlei regelgeving of gesprekken met bewoners.

Wij worden regelmatig geconfronteerd met VvE’s die hun zaken prima op orde hebben maar over een aantal zaken graag wat meer feedback zouden willen. Daarom adviseren en ondersteunen wij VvE’s op het gebied van technische zaken. Hierdoor kunnen wij voorspelbaar en beheersbaar onderhoud, tegen minimale inspanningen realiseren.

Daarom adviseren en ondersteunen wij VvE’s op het gebiedt van technische zaken. Hierdoor kunnen wij voorspelbaar en beheersbaar onderhoud, tegen minimale inspanningen realiseren.

Meerjaren onderhoudsbegrotingen

Zoals het woord al aangeeft, betreft meerjaren onderhoudsbegroting het onderhoud dat van tevoren gepland is. Een meerjaren onderhoudsbegroting is al het geplande onderhoud samen, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de toekomstig te verwachte kosten. Hierdoor kan er dan tijdig voor worden gespaard, een onmisbaar instrument voor het jaarlijks bepalen van de servicekosten. Dagelijks onderhoud / Niet-gepland onderhoud valt hier dus buiten.

Een belangrijk doel van een meerjaren onderhoudsbegroting is dus het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud, zodat onvoorziene kosten worden voorkomen en zelfs kosten op termijn kunnen worden bespaard.

Inventarisatie bouwkundige staat

Ter ondersteuning van uw meerjaren onderhoudsbegroting is een goede inventarisatie noodzakelijk. Ook voor aankoop van toekomstig bezit kunnen wij de bouwkundige staat in kaart brengen ter ondersteuning van uw aankoopbeslissing.

Duidelijkheid nodig over de technische staat van uw pand of complex?

Laat u door ons adviseren en maak een afspraak. Klik hier