Na duidelijk inzicht te hebben verkregen van de lekkage- en/of vochtproblematiek binnen uw kelder en/of souterrain kan op juiste wijze richting worden gegeven naar de oplossing, waarbij structurele of incidentele randoorzaken zullen worden uitgesloten. De door ons voorgeschreven adviezen binnen een compleet uitgewerkt adviesrapport zijn altijd 100% oplossingsgericht en geven inzicht naar de geadviseerde toepassing, materiaalverbruik en de kosten.

Overlast van water in uw kelder, schade aan uw spullen?

Laat u door ons adviseren en maak een afspraak. Klik hier.